Rinia van Nautaweg 81, 9061 AD Giekerk
(058) 2561402
Contact

Activiteiten

Wij zijn in het bezit van eigen materieel voor het vervoeren van bouwmaterialen als zand, grond, puin, etc.. Tevens kunnen wij middels een aantal vaste onderaannemers beschikken over extra materieel voor zover nodig. Genoemd materieel wordt ook verhuurd aan derden, dit kunnen zijn bouwbedrijven, particuliere bedrijven, collega aannemers en overige particulieren. Ook kan bij het vervoer van grote partijen een prijs per m3 of per ton worden afgesproken. Alle materieel voldoet aan alle eisen op het gebied van veiligheid en milieu, en wordt jaarlijks gekeurd door onafhankelijke instanties. Materieel wordt alleen verhuurd incl. vakkundige bediening zodat de klant optimaal en op een verantwoorde wijze gebruik kan maken van het gehuurde.

  • zand- en grondwerken
  • grond bouwrijp maken (kleine/grote kavels)
  • ondergronden verstevigen
  • aanleggen van tuinen, erven (o.a. bedrijfsterreinen, parkeerterreinen, opritten)
  • straatmaken (inhuur)
  • baggerwerken, rioleringen, vijvers e.d.